PHENIX-PROJECT

Het Phenix-project ontwikkeld door ingenieurs Orianne Bastin en Max Thulliez en Dr. Alia Hadefi, heeft tot doel een nieuw medical device te ontwikkelen dat toelaat koud plasma toe te passen op de spijsverteringsslijmvliezen, wat resulteert in hun verwijdering. 

Deze methode kan metabolische pathologieën behandelen zoals diabetes type 2, “vette lever ziekte” of ziekten zoals Barrett’s slokdarm.

oriane_bastin
THULLIEZ MAX PHOTO
Hadefi Alia photo
Figure 1. Organoïde dérivé d’épithélium duodénal de souris exposé au plasma froid (Immunofluorescence).

De originaliteit van dit project ligt in het fysisch-chemische karakter van deze nieuwe medische toepassing en de actie ervan die mogelijk een “geprogrammeerde celdood” veroorzaakt.

Het onderzoek richt zich

  • in eerste instantie op de ontwikkeling van het apparaat en
  •  vervolgens op de in vitro studie van de cellulaire en moleculaire effecten wanneer kout plasma wordt aangebracht op het spijsverteringsweefsel.

Dankzij het ex vivo model van primaire stamcellen in de vorm van organoïden die de fysiologische en genetische kenmerken van het intestinale epitheel reproduceren, was het team van onderzoekers in staat om in het laboratorium de cellulaire en moleculaire effecten te bestuderen die optreden wanneer cold plasma wordt toegepast op spijsverteringsweefsel.

De organoïde bestaat uit uitsteeksels (witte pijlen) waar de intestinale stamcellen zich bevinden die de voorlopers geven die uiteindelijk de gespecialiseerde cellen zullen doen ontstaan (rode pijlen).

Deze afbeelding illustreert de techniek van immunofluorescentiemicroscopie dat toelaat essentiele eiwitten te markeren met behulp van fluorescerende stoffen. We kunnen zien in groen de stamcelmarker (olfactomedine 4), in blauw de kernen (DAPI) en in rood de proliferatiemarker (PCNA).

De resultaten zijn veelbelovend en zullen in de komende maanden ter publicatie worden voorgelegd. Dit project illustreert de synergie tussen de kliniek, toegepast onderzoek en translationeel medisch onderzoek.

Aan de “ingenieurs” kant, hebben de onderzoekers van het PHENIX project een model ontwikkeld dat menselijke weefsels reproduceert en de intensiteit en omvang van de behandeling laat bestuderen zonder dat dierproeven nodig zijn.

Gedurende de laatste maanden heeft dit model mogelijk gemaakt de intensiteit van de plasmaverwerking te optimaliseren door verschillende parameters te bestuderen, zoals de stream of elektrische parameters. Deze ontwikkeling heeft ook geleid tot de publicatie van een literatuurstudie om het gebruik ervan, de daarmee samenhangende uitdagingen en goede praktijken te beschrijven.

Dit zal een solide basis vormen voor de ontwikkeling van dergelijke modellen en een overzicht bieden van relevante literatuur voor geïnteresseerde onderzoekers.

Het artikel,Gel models to assess distribution and diffusion of reactive species from cold atmospheric plasma : an overview for plasma medicine applications“, werd gepubliceerd door Max Thulliez, Orianne Bastin, Antoine Nonclerc, Alain Delchambre et François Reniers dans la revue “Journal of Physics D: Applied Physics” en is toegankelijk via deze LINK 

De rechten op dit artikel behoren toe aan het Journal of Physics.

Phenix Capture

 In dit kader werd een samenwerking georganiseerd tussen

  • de dienst Beams (Bio-Electro And Mechanical Systems) van de “Ecole polytechnique de Bruxelles” (ULB),
  • het IRIBHM Laboratorium (Instituut voor Interdisciplinair Onderzoek in de Menselijke en Moleculaire Biologie – ULB Faculteit Geneeskunde 
  • the Department of Structure, Interfaces and Nanomaterials Chemistry (ChemSIN) – Faculty of Science – ULB 
  • en gastro-enterologen van de afdeling Gastro-enterologie van het ErasmusZiekenhuis 

met de steun van de Michel Cremer Stichting.  

We zijn erg blij te kunnen aankondigen dat het laatste artikel van het Phenix-team – gesteund door de Michel Cremer Foundation – zojuist is gepubliceerd.

Het heet « Cold atmospheric plasma differentially affects cell renewal and differentiation of stem cells and APC-deficient-derived tumor cells in intestinal organoids » en is nu vrij verkrijgbaar HIER

Het beschrijft het effect van ons systeemover koud atmosferisch plasma op organoïden, 3D zelf-vernieuwende muis intestinale celculturen modelleren de intestinale mucosa. Ze vormen een zeer nauwkeurig model om de respons van de behandeling bij patiënten te voorspellen en het is hun eerste gerapporteerde gebruik in de plasmageneeskunde, allang achterstallig !

Plasma froid

Hartelijk bedankt om deze informatie via uw kanalen en sociale netwerk door te geven