ENDO TOOLS THERAPEUTICS  (ETT) spin-off KENT DE EERSTE VERKOOP AAN VAN HET endomina® SYSTEEM

Na een uitgebreide ervaring in Europa heeft Endo Tools Therapeutics, een spin-off van de ULB die het resultaat is van de samenwerking tussen gastro-enterologen en ingenieurs, zijn eerste endoluminale gastroplastiegevallen uitgevoerd in de Verenigde Staten.
Het persbericht is
 HIER beschikbaar

 

Elke donatie is aftrekbaar van 40 €.

 

Hartelijk bedankt om deze informatie via uw kanalen en sociale netwerk door te geven