DE STICHTING MICHEL CREMER VOOR DE ENDOSCOPIE

Haar hoofdmissie : het multidisciplinaire onderzoek op het gebied van endoscopie steunen

Omdat het respect van de patiënt en van het leven dat hij graag wil hernemen of gewoon blijven leiden essentieel is in zijn ogen, steunt de Stichting Michel Cremer het medisch onderzoek op het gebied van endoscopie met als doel het algemeen welzijn van de patiënten te verhogen en de complicaties te verminderen.
De therapeutische endoscopie is een chirurgie die via de natuurlijke weg wordt uitgevoerd. Ze heeft de prognose van tal van ziektes diep veranderd. Haar minimale invasiviteit vermindert drastisch de pijn verbonden aan de behandeling, de post-operatieve trauma’s, de hospitalisatie- en herstelperiodes. Ze maakt een kortere revalidatieperiode mogelijk en daardoor een snellere sociale en professionele re-integratie, wat bijdraagt tot een algemeen ‘’beter-zijn’’ van de patiënt.

Het onderzoek van de Stichting Michel Cremer steunen, betekent

  • Bijdragen tot de geavanceerde geneeskunde op het gebied van therapeutische endoscopie, dit wil zeggen, de chirurgie die via de natuurlijke weg wordt uitgevoerd,
  • Nieuwe applicaties op het vlak van endoscopie helpen ontwikkelen om de patiënten die lijden aan digestieve pathologieën, zoals bijvoorbeeld de poliepen via de colonoscopie, de obesitas, de diabetes, de levervetting (NASH) voorstadium van de cirrose, de kankers van spijsverteringsorganen …, beter te behandelen, te waarschuwen en te redden
  • Oplossingen vinden om zeldzame aandoeningen te behandelen waarvoor de specifieke apparatuur niet beschikbaar is zoals bv. diverticulitis of pathologieën betreffende de baby’s,
  • Het delen van deze technische en medische kennissen vergemakkelijken, ook in de minder bevoordeelde regio’s.

De stichting Michel Cremer staat onder de Hoge Patronaat van Zijne Majesteit de Koning.

michel-cremer-fondation-introduction
Video afspelen

Wie zijn wij?

Een team van topartsen en topingenieurs

Opgericht in 2010 ter ere van diegene die wereldwijd een pionier was op het gebied van de therapeutische endoscopie en, gedurende 22 jaar hoofd van de dienst gastro-enterologie van het Erasmus ziekenhuis, heeft de Stichting Michel Cremer als missie om het geavanceerde onderzoek op het gebied van de endoscopie te promoten, belangeloos en neutraal zowel op filosofisch als politiek vlak.

Ze valt onder het voorzitterschap van de Professor Jacques Devière, hoofd van de dienst gastro-enterologie van het Erasmus ziekenhuis.

Om zich te ontwikkelen vereist deze benadering een zeer nauwe samenwerking tussen meerdere wetenschappelijke domeinen, en met name tussen artsen en ingenieurs, voor het onderzoek en het op punt stellen van de medische innovatieve apparatuur die voor endoscopie geschikt is. Het idee is niet alleen om de mogelijkheden van deze geneeskunde – die weinig invasief is voor het welzijn van de patiënt – uit te breiden, maar ook de resultaten van deze onderzoeken te delen en om zoveel mogelijk mensen ervan te laten genieten.

Dit laboratorium van internationale reputatie voert sinds meer dan 50 jaar de therapeutische endoscopie uit.

ONZE MISSIES

Steun aan het geavanceerde onderzoek op het gebied van endoscopie, belangeloos en neutraal zowel op filosofisch als politiek vlak

Het toegepaste en multidisciplinaire onderzoek

Het toegepaste en multidisciplinaire onderzoek, in team met de artsen, de ingenieurs en andere wetenschappers, om nieuwe tools en nieuwe procedures te ontwerpen en te ontwikkelen op het gebied van de endoscopische chirurgie voor het “beter-zijn” van de patiënt.

Voor het “beter-zijn” van de patiënt

Het onderzoek om ziektes te behandelen, zoals bijvoorbeeld de poliepen, de suikerziekte of de NASH (‘’levervetting’’, voorstadium van de cirrose) of nog de kankers van de spijsverteringsorganen, ofwel op een curatieve wijze ofwel door complicaties te vermijden dankzij de endoscopie met een drastische vermindering van de pijn, van de hospitalisatie- en herstelperiodes.

Om de zeldzame aandoeningen te behandelen

Het onderzoek ten gunste van de patiënten op niche indicaties om de zeldzame aandoeningen te behandelen, zeldzame aandoeningen waarvoor er geen oplossing is, zoals bijvoorbeeld de diverticulitis of de pathologieën betreffende de baby’s.

Om deze technologieën te implementeren

De Stichting heeft als doel om het implementeren van deze technologieën te steunen, in het bijzonder in de minst bevoordeelde regio’s en om het resultaat van deze onderzoeken te delen met het grootste aantal mensen.

Onze specificiteiten

Startend van de behoefte, medische apparatuur ontwerpen en ontwikkelen om levens te redden

De therapeutische endoscopie is een chirurgie die via de natuurlijke weg wordt uitgevoerd. Ze heeft de prognose van tal ziektes grondig veranderd. Haar minimale invasiviteit vermindert op een drastische wijze de operatieve trauma’s en de hospitalisatieperiodes.

Het voortzetten van de ontwikkeling van deze geavanceerde geneeskunde vereist het op punt stellen van specifieke apparatuur die verschilt van de conventionele geneeskunde

Om deze geneeskunde van de toekomst te ontwikkelen, werken sinds 2003 de artsen van het Laboratorium van Gastro-Enterologie van het Erasmus ziekenhuis en de ingenieurs van de Bio-, Electro- And Mechanical Systems dienst (BEAMS) van het ‘’ Université Libre de Bruxelles‘’ samen  met als doel het ontwerpen van nieuwe chirurgische apparatuur.

Deze samenwerking heeft een structuur zonder winstoogmerk (Brussels Medical Device Center), opgericht, alsook een kwaliteitssysteem op punt gezet dat aan de internationale normen beantwoordt. Dit maakt het mogelijk om de ontwikkeling van medische apparatuur op het gebied van de endoscopie te versnellen, de overdracht van de resultaten van het onderzoek betreffende de medische apparatuur naar de industrie te steunen en aan de ziekenhuizen apparatuur te leveren die de zeldzame aandoeningen, die zonder oplossing of efficiënte behandeling zijn gebleven, kunnen verzachten.

Naast de technologische en therapeutische vooruitgangen, dragen deze projecten tot het creëren van lokale jobs met hoge toegevoegde waarde, op ideale wijze aangeboden door de filière van biomedische ingenieurs.

Video afspelen
Video afspelen

ONZE ACTIVITEITEN

Het onderzoek steunen, de resultaten doorgeven aan zoveel mogelijk mensen in aangepaste infrastructuren

  • HET FINANCIEREN VAN ONDERZOEKSBEURZEN

bestemd voor artsen en ingenieurs; deze beurzen worden door een specifiek comité toegekend.

  • HET DOORGEVEN VAN DE RESULTATEN

van het onderzoek door opleidingen en specifieke seminaries, die op internationaal niveau worden georganiseerd, om de vooruitgang van de artsen en het verzorgend personeel te evalueren in het kader van de implementatie van de nieuwe technologieën.

  • HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN AANGEPASTE INFRASTRUCTUREN

die de gezamenlijke onderzoeksactiviteiten zullen huisvesten, alsook de praktische evaluaties in de werkelijke situatie.

  • DEZE TECHNOLOGIEEN TOEGANKELIJK MAKEN

voor het grootste aantal mensen en overal in de wereld.

WIJ HEBBEN U NODIG !

HELP ONS OM DE GEAVANCEERDE ENDOSCOPISCHE CHIRURGIE TE ONTWIKKELEN, OM DE ZELDZAME AANDOENINGEN TE BEHANDELEN EN OM DE LAATSTE VOORUITGANGEN VAN HET ONDERZOEK TE DELEN.

Deze nieuwe soort van niet-invasieve geneeskunde (men ‘’opent de patiënt niet meer’’) kan zich enkel ontwikkelen dankzij de nauwe samenwerking tussen artsen en ingenieurs. Deze samenwerking, momenteel onvoldoend gefinancierd om aan de behoeften te voldoen, vereist meer steun gelet op haar multidisciplinair, zeer toegepast en patiëntgericht karakter.

Door deze multidisciplinaire samenwerkingen te steunen, draagt u bij tot de ontwikkeling van nieuwe tools die het onder meer mogelijk zullen maken om ziektes, zoals diabetes en obesitas, beter te behandelen via de natuurlijke weg, om de preventie te verhogen (bv via colonoscopieën en snelle opsporing van dikke darm kanker), en zo de zorg voor de patiënten en hun “beter-zijn” continu te verbeteren, en de hospitalisatieperiodes en de kosten van de sociale zekerheid te verminderen.

Wenst u de Stichting Michel Cremer te steunen en bij te dragen tot een minder invasieve geneeskunde, die minder operatieve trauma’s en post-operatieve trauma’s veroorzaakt? Die veel kortere hospitalisatieperiodes mogelijk maakt? Die minder zwaar ‘’weegt’’ op de collectiviteit en de sociale zekerheid?

Help ons dan om apparatuur te ontwikkelen die levens zullen redden en die aan het welzijn van de patiënten zullen bijdragen. Meerdere mogelijkheden worden u aangeboden:

  • Door ons financieel te helpen, door een gift of een legaat, ten gunste van de Stichting, en door het onderzoek te steunen of door op een duurzame manier bij te dragen aan de identiteit van de Stichting
  • Door vrijwilliger te worden en door wat tijd te nemen voor de Stichting en ons te laten genieten van uw competenties en uw enthousiasme.

Wacht niet meer!

Video afspelen

Met de steun van

logo_horizontal_50x15
Boston Scientific

GDPRFolder

De Stichting Michel Cremer is lid van

Indicatoren van duurzame ontwikkeling

Door haar actie, heeft de Stichting direct een impact op de indicatoren van duurzame ontwikkeling die door de VN bepaald zijn

IDD 3 SANTE-FV-
IDD 4 EDUCATION-

De Stichting draagt ook bij aan de volgende indicatoren

OBJECTIF 1 PAS DE PAUVRETE-
IDD 10- inégalités réduites
ID 5 EGALITE-GENRE
IDD 17 PARTENARIATS-
IDD 9 INNOVATION-

NEEM CONTACT met ons

Wenst u op de hoogte te blijven?
Heeft u vragen?