Covid-crisis: een eerste beoordeling van de actie van de Stichting

Eeen eerste beoordeling van de actie van de stichting met de FabLab ULB en de “Beams” (biomedical engineers) afdeling van de “Ecole polytechnique de Bruxelles”

Om aan de huidige beschermingsbehoeften te voldoen, ondersteunde de Stichting een nieuwe multidisciplinaire samenwerking tussen artsen, ingenieurs en andere wetenschappers

In deze specifieke periode hebben het FabLab ULB (prototyping unit), Beams en de Michel Cremer Stichting bijgedragen aan de collectieve inspanning door beschermende vizieren ter beschikking te stellen aan de eerstelijnsmedewerkers.

Een van de FabLab-coördinatoren is ook Prof. aan de “Ecole polytechnique de Bruxelles”  en verantwoordelijk voor de dienst biomedische technologie (Beams). Hij werkt al meer dan 20 jaar samen met het Erasme ziekenhuis en in het bijzonder met de dienst Gastro-enterologie, met Prof. Jacques Devière als diensthoofd.

Gesterkt door een gezamenlijk werk dat twintig jaar geleden werd opgestart door prof. Jacques Devière, – hoofd van de afdeling Gastro-enterologie van het Erasme ziekenhuis en voorzitter van de Michel Cremer Stichting-, hebben deze multidisciplinaire teams, dringend en uit solidariteit, hun vaardigheden ingezet ten dienste van de maatschappij. 

In reactie op de dringende oproep tot bescherming, hebben ze samen accessoires ontworpen om zichzelf te beschermen en het risico op besmetting te verminderen voor eerstelijnspersoneel – zowel medische als andere risicogroepen, met name in hun verschillende professionele activiteiten.

EEN EERSTE BEOORDELING VAN DE CRISIS

In een tijd dat de heropening op handen is, kunnen we een eerste beoordeling maken van de actie van de Stichting naast het FabLab en de dienst biomedische technologie van de Brusselse Polytechnische School van de ULB (Beams).

Concreet werden er maar liefst 100.000 vizieren geproduceerd, waarvan er meer dan 80.000 in alle regio’s van België werden uitgedeeld aan mensen in de eerstelinie in de sectoren

  • gezondheid: ziekenhuizen; verpleeg- en verzorgingshuizen, medische centra, geestelijke gezondheid, palliatieve zorg, abortus; medische huizen, … en voor alle actoren in deze sector : artsen, verpleegsters, tandartsen, fysiotherapeuten, psychiaters, enz… evenals organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, Artsen van de Wereld, Fedasil,… van hier en elders: we hebben dit materiaal ter beschikking gesteld aan medische teams in Kameroen, Burkina Faso en Congo
  • justitie: gevangenissen, politie, jeugdzorgcentra, enz…
  • onderwijs: scholen, kribben, opvangcentra
  • sociaal: OCMW’s, federaties,…
Coronavirus Photo -Tablier-2020-04-25-equipe

Dit transparante gezichtsbeschermer « overmasker » is herbruikbaar. Het verlengt de levensduur van FFP2-maskers die ziekenhuizen ernstig missen en bedekt het hele gezicht. Het is een aanvulling op FFP2-maskers en chirurgische maskers.

Er werden ook 100.000 overjassen geproduceerd en verdeeld, evenals 1.000 medische jassen, wattenstaafjes en onderdelen voor ademhalingsapparatuur.

Bijna 300 vrijwilligers hebben ons geholpen deze doelen te bereiken: of het nu studenten, onderzoekers, jong en oud afgestudeerden, bedrijven en alle anderen zijn …

De Michel Cremer Stichting heeft deze samenwerking financieel ondersteund en de logistieke ondersteuning geboden die nodig is voor de productie en distributie van deze apparaten.

Gisèle de Meur

En morgen?

Als Stichting willen wij een antwoord geven in geval van een crisis.

Als er een nieuwe pandemie uitbreekt, staan ​​we klaar om beschermende vizieren te produceren en beschikbaar te stellen voor mensen in de eerstelinie.

We hebben inderdaad geïnvesteerd in industriële oplossingen waarmee we zeer snel kunnen mobiliseren om aan een mogelijke vraag te voldoen met een productiecapaciteit van 3.000 vizieren per dag, een capaciteit die kan oplopen tot 30.000 vizieren per dag.

BEDANKT DAT U DEZE INFORMATIE WILT DELEN VIA UW KANALEN EN OOK VIA UW SOCIALE NETWERKEN VERTELT.