De MICHEL CREMER OPenbaar nut stichting zorgt VOOR DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET BEHULP VAN GDPRFOLDER PHILANTHROPY

BCE-nummer van de Michel Cremer openbaar nut Stichting : 0829236766

Deze GDPRfolder-badge houdt rekening met de maatregelen die zijn genomen door de Michel Cremer Stochting op alle gebieden van de GDPR